Przypomnienia SMS o badaniu technicznym

Dla naszych Klientów uruchomiliśmy usługę wysyłania wiadomości SMS informujących o zbliżającym się terminie badania technicznego pojazdu. Odnowienie badania następuje w naszej Stacji Kontroli Pojazdów. Domyślnie wysyłany jest 1 SMS ok. 2 tygodnie przed upływającym terminem przeglądu. W przypadku chęci indywidualnego dostosowania przypomnień SMS należy na adres sms@stbauto.pl wysłać maila zawierającego:

  • W celu weryfikacji wcześniejszej wizyty: datę ostatniego badania technicznego wraz z numerem rejestracyjnym pojazdu
  • Numer telefonu komórkowego (maksymalnie dwa), na który ma zostać wysłane przypomnienie SMS o badaniu w SKP
  • Informację o tym z jakim wyprzedzeniem ma zostać wysłane przypomnienie np. tydzień przed upływającym terminem, dwa tygodnie itd. Maksymalnie można wybrać dwa terminy. Można wybrać też godzinę.

Przykładowa wiadomość wysłana na sms@stbauto.pl powinna wyglądać jak poniżej:

Data ostatniego badania technicznego: 10.03.2018. Numer rejestracyjny: CTR81xx. Numery telefonów do przypomnień: 790 611 xxx, 782 604 xxx. Termin wysyłki SMS: tydzień i dwa tygodnie przed upływem ważności obecnego badania technicznego. Godzina dowolna.