Serwis klimatyzacji

Krótko o klimatyzacji

Układ klimatyzacji składa się z wielu współpracujących ze sobą elementów. Podobnie jak inne elementy pojazdu: zawieszenie, olej, filtry podlegają okresowej kontroli i wymianie. Naprawa układu klimatyzacji może dochodzić do kilku tysięcy złotych dlatego niezwykle ważne jest aby ją właściwie serwisować i jak najdłużej zachować w pełni sprawną.

Należy zwrócić szczególnie uwagę na fakt, że układ klimatyzacji ma również wpływ na nasze zdrowie. Osoby podróżujące samochodem z niesprawnym lub zanieczyszczonym układem klimatyzacji uskarżają się często na dolegliwości górnych dróg oddechowych, nudności, wysychanie soczewek oczu lub złe samopoczucie.

Na czym polega serwis klimatyzacji?

Czynności obsługowe wykonywane w trakcie przeglądu:

 • Coroczne – sprawdzanie i uzupełnienie poziomu czynnika chłodniczego, wymiana filtra kabinowego, dezynfekcja układu.
 • Co 2 lata – przegląd coroczny, a dodatkowo: sprawdzenie i wymiana filtra-osuszacza, wymiana czynnika chłodzącego.

Wykonywane czynności serwisowe klimatyzacji

Sprawdzenie ilości lub wymiana czynnika chłodzącego

Krążący w układzie czynnik ulatnia się poprzez przewody i łącza w sposób naturalny w ilości ok 40 mg rocznie. Ponadto w układzie w trakcie pracy powstają zanieczyszczenia, dostaje się powietrze i wilgoć. W czasie przeglądu układu dokonuje się kontroli ilości czynnika, oczyszczenia i regeneracji czynnika, osuszenia układu klimatyzacji, sprawdzenia szczelności układu oraz działania wszystkich elementów klimatyzacji.

Wymiana filtra kabinowego, co 15 000 km, nie rzadziej niż raz na 1 rok.

Filtr kabinowy wykonany jest ze specjalnych materiałów zapobiegających dostawaniu się zanieczyszczeń (kurz, pyłki, sadza) do wnętrza pojazdu, Zanieczyszczony filtr kabinowy może być przyczyną brzydkich zapachów z nawiewów, może przyczyniać się do rozwoju drobnoustrojów i grzybów w kanałach dolotowych. Jednym z objawów zapchanego filtra są parujące szyby. W konsekwencji może dojść nawet do uszkodzenia wentylatora.

Dezynfekcja układu klimatyzacji

Zanieczyszczenia przedostające się do kanałów dolotowych mogą być przyczyną rozwijania się tam drobnoustrojów i grzybów, które mogą być przyczyną różnych dolegliwości, w tym grzybicy gardła i alergii. Aby zabezpieczyć się na przyszłość przed rozwojem grzybów w układzie, można zastosować antybakteryjny wkład zabezpieczający układ klimatyzacji. Posiada on środek grzybobójczy, który wydzielany jest stopniowo przez okres użytkowania. Montowany jest bezpośrednio na filtrze kabinowym.

Wymiana filtra osuszacza lub zasobnika

Podstawowym zadaniem tego elementu jest oczyszczenie czynnika z zanieczyszczeń i wilgoci. Desykant zawarty w filtrze ma za zadanie pochłanianie wilgoci z układu. Producent przewiduje, że filtr zachowa te właściwości przez okres około dwóch lat. Osuszacz jest w stanie wchłonąć około 10 kropli wody, potem wilgoć przedostaje się do układu. Zalecana wymiana filtra-osuszacza powinna nastąpić co dwa lata.

Wilgoć może być przyczyną zamarzania zaworu rozprężonego i spadku wydajności chłodzenia, a wchodząc w reakcję z czynnikiem chłodniczym i olejem powoduje powstawanie kwasów, które są przyczyną uszkodzeń jego poszczególnych elementów, a nawet sprężarki. Pociąga to za sobą wysokie koszty naprawy kilkakrotnie przewyższające koszt filtra i jego wymiany.

W przypadku samochodów, w których układ został otwarty np. w wyniku wypadku, należy bezwzględnie wymienić filtr-osuszacz, ponieważ rozszczelnienie spowodowało, że desykant nasycił się wilgocią z powietrza atmosferycznego.


Czego używamy do obsługi klimatyzacji?

serwis klimatyzacji2

Urządzenie Valeo ClimFill Auto – najnowsze urządzenie do obsługi samochodowych układów klimatyzacyjnych skonstruowanych w odpowiedzi na aktualne wymagania europejskich specjalistów A/C. Przeznaczone jest do obsługi pojazdów osobowych, ciężarowych i autobusów. Stacja umożliwia odzyskiwanie, regenerację i napełnianie czynnika chłodzącego R134a. Wbudowana baza danych zawiera informacje dotyczące wymaganego czasu utrzymywania próżni oraz ilości czynnika chłodzącego i oleju w poszczególnych modelach samochodów osobowych i ciężarowych. Bardzo wydajna pompa próżniowa o wydajności 180 l/min gwarantuje pełne usunięcie wilgoci z układu w trakcie dokonywania obsługi lub naprawy.


Jak działa klimatyzacja?

Klimatyzacja jest złożonym systemem łączącym obieg powietrza z zamkniętym obwodem obiegu czynnika chłodzącego. Głównym zadaniem systemu jest ochłodzenie powietrza wpływającego do wnętrza samochodu. Powietrze jest schładzane poprzez parownik znajdujący się w środku kabiny pojazdu. Pobrane ciepło jest wydzielane na zewnątrz samochodu za pomocą kondensatora znajdującego się z przodu samochodu.

Klimatyzacja wykorzystuje podstawowe prawa fizyki w zamkniętym obiegu czynnika chłodzącego. Czynnik chłodniczy absorbuje ciepło poprzez zamianę ze stanu ciekłego w stan gazowy, a następnie oddaje ciepło zamieniając się z gazu w ciecz.

Podczas obiegu powietrza wewnątrz samochodu czynnik chłodniczy zmienia się sukcesywnie z gazu na ciecz. Te zmiany stanu czynnika pozwalają ochłodzić powietrze napływające do środka samochodu i oddanie ciepła na zewnątrz.

Elementy składowe klimatyzacji

 • Filtr kabinowy – zapobieganie przedostawaniu się zanieczyszczeń do wnętrza samochodu takich jak pyłki kwiatów, kurzu, sadzy i inne niebezpieczne substancje.
 • Wentylator – służy do dostarczania powietrza do wnętrza samochodu. Umieszczony jest pomiędzy filtrem kabinowym i parownikiem. Jego zadaniem jest zapewnienie stałego przepływu powietrza przez parownik. Siłę nawiewu może ustawić kierowca za pomocą przełącznika na desce rozdzielczej lub jest ustawiona automatycznie w przypadku klimatyzacji automatycznej.
 • Parownik – umieszczony jest wewnątrz kabiny pojazdu i zapewnia schładzanie oraz osuszanie powietrza dostarczanego z zewnątrz. Czynnik chłodniczy odparowując absorbuje ciepło i przedostaje się do sprężarki.
 • Sprężarka – zapewnia obieg czynnika w całym układzie oraz zapewnia wysokie ciśnienie pomiędzy wyjściem z parownika i wejściem do kondensatora. Jest ot najdroższy i najbardziej wrażliwy element całego układu.
 • Kondensator (skraplacz) – jest wymiennikiem ciepła, w którym czynnik chłodniczy skrapla się oddając ciepło do powietrza przepływającego przez kondensator. Zlokalizowany jest z przodu samochodu pomiędzy sprężarką i osuszaczem. W kondensatorze następuje zamiana czynnika ze stanu lotnego w ciecz.
 • Osuszacz (lub zasobnik) – jest zbiornikiem czynnika w stanie płynnym. Zawiera desykant pochłaniający wilgoć, odpowiedzialną za wytwarzanie kwasów w układzie, oraz służy do filtracji zanieczyszczeń przenoszonych z płynem.

Prawidłowe używanie klimatyzacji

Układ klimatyzacji pozwala na komfortową podróż samochodem. Układy klimatyzacji montowane są obecnie w 70% nowych produkowanych samochodach. Niewłaściwe używanie klimatyzacji może być przyczyną dolegliwości takich jak: zapalenie gardła, podrażnienia i alergie. Może również prowadzić do uszkodzenia poszczególnych elementów układu takich jak: zapchanie filtrów, uszkodzenia sprężarki i innych.

Unikaj szoku termicznego – pamiętaj, że temperatura wewnątrz samochodu strojącego ponad dwie godziny na słońcu może wzrosnąć nawet do ponad 70 stopni Celsjusza! Wejście do nagrzanego samochodu może okazać się szokiem termicznym dla Twojego organizmu. Dlatego aby uniknąć szkodliwego wpływu zmiany temperatury (bóle głowy, choroby gardła) powinieneś przyzwyczajać się do nowej temperatury stopniowo

Nasze rady:
 • Zanim włączysz klimatyzację, jedź kilka minut z otwartymi szybami aby oczyścić kabinę z gorącego powietrza. Postępując w ten sposób nie dopuszczasz do zbytniego obciążenia systemu, powodującego znaczne zużycie paliwa oraz poszczególnych komponentów klimatyzacji.
 • W celu szybkiego ochłodzenia kabiny, włącz klimatyzację i obieg zamknięty powietrza.
 • Ustaw tak klimatyzację aby dochodzić stopniowo (1-2 stopnie) do pożądanej temperatury.
 • Nie przekraczaj różnicy 10stopni pomiędzy temperaturą wewnątrz i na zewnątrz samochodu. Nie ustawiaj temperatury na 18 stopni kiedy na zewnątrz jest 35, bo ryzykujesz w najlepszym przypadku przeziębieniem.
 • Kilka minut przed końcem podróży pamiętaj aby wyłączyć klimatyzację. W ten sposób, różnica pomiędzy temperaturą wewnętrzną i zewnętrzną będzie stopniowo zanikać bez negatywnych skutków dla Twojego samopoczucia. Jest to najprostsza droga aby uniknąć „szoku gorącego powietrza” kiedy wysiadasz z samochodu.

Zapewnij dopływ świeżego powietrza do wnętrza samochodu. Klimatyzacja służy do przesyłania schłodzonego powietrza do kabiny, powietrze to może pochodzić z zewnątrz, jak i z wnętrza samochodu (w przypadku włączonego wewnętrznego obiegu). Powietrze na zewnątrz może być zanieczyszczone np. przez spaliny wydobywające się z samochodu ciężarowego, dlatego funkcja ta jest bardzo użyteczna aby oddychać tylko czystym powietrzem, które znajduje się wewnątrz samochodu. Jednak używając jej zbyt długo, możesz poczuć nieprzyjemny zapach. Zatem powinieneś wyłączać obieg wewnętrzny jak tylko wydostaniesz się ze strefy nieprzyjaznych zapachów zewnętrznych.

Nasze rady:
 • Używaj obiegu zamkniętego tylko w pewnych sytuacjach: korek drogowy, przejazd przez tunele, kiedy umożliwia to przejazd przez zanieczyszczone powietrze.
 • Używaj obiegu zamkniętego kiedy umożliwi on osiągnięcie pożądanej temperatury w jak najkrótszym czasie.
 • Odświeżaj powietrze wewnątrz samochodu tak często jak to jest tylko możliwe, unikając zaparowanych szyb, wysuszonych soczewek, brzydkich zapachów itd.

Używaj klimatyzację regularnie – zapewni Ci to możliwość komfortowej podróży samochodem.

Nasze rady:
 • Nie wykorzystuj klimatyzacji tylko do schładzanie powietrza latem, bo jest ona równie przydatna do osuszania i ogrzewania powietrza zimą. Pozwoli Ci to na osuszenie zaparowanych szyb w ciągu kilku minut.
 • Uruchamiaj klimatyzację przynajmniej raz na dwa tygodnie – zarówno latem, jak i zimą. Zapewni to krążenie czynnika chłodzącego i oleju w układzie, a tym samym zapobiegnie jego rozszczelnieniu. Możesz dzięki temu uniknąć szeregu kosztownych napraw.